Specialiteiten

Specialiteiten van Gebr. de Leeuw zijn onder andere het plaatsen en vervangen van remmingswerken, beschoeiing en diverse verankeringssystemen. Remmingswerken zijn stalen of houten constructies in het water die bijvoorbeeld bruggen beschermen tegen beschadigingen en aanvaringen door boten of schepen. Met het plaatsen van beschoeiing wordt een oever- of waterkant beschermd en gestabiliseerd. De verankeringssystemen die wij monteren zijn het intrillen van klapankers, het inschroeven van schroefankers en het aanbrengen van groutinjectieankers.

Andere grouttechnieken die wij toepassen zijn onder meer het aanbrengen van groutpalen als fundering onder bestaande (monumentale) bouwwerken en het onder water dichten van openingen in bestaande beschoeiingen.  

Wij verzorgen tevens diverse baggerwerkzaamheden welke uitgevoerd kunnen worden onder waterbodemsanering BRL 7000.

We brengen drijvende steigers aan, tevens in eigen beheer ontwikkeld, welke zijn uit te voeren in alle gewenste stijlen en vormen, met de daarbij behorende palen. De steigers zijn uit te voeren met diverse drijvers van zowel kunststof als beton als EPS.

Over onze ervaring in het restaureren van monumentale werfkelders in de oude grachten van Utrecht, kunt hier uitgebreid lezen.