Uitbreiding Jachthaven te Schoonhoven

In opdracht van de gemeente Schoonhoven heeft Gebr. de Leeuw B.V. de uitbreiding van de jachthaven aldaar gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit het verbreden van de jachthaven met maar liefst 40 meter! alsmede het verwijderen en afvoeren van 28000 m3 grond. Tevens is er voor over een lengte van 110 meter zetsteen geleverd en aangebracht als taludbekleding. De bestaande stalen damwand is vervangen door 110 meter houten damwand en 40 meter stalen damwand. Ook is de aanlegplaats voor de plaatselijke veerpont geheel vernieuwd.

Deze opdracht is door Gebr. de Leeuw B.V. ontworpen en geconstrueerd.