Rioolvervanging Rozenbloemstraat Made

In samenwerking met de gemeente Drimmelen is gebr. de Leeuw B.V. gestart met rioleringswerkzaamheden aan de Rozenbloemstraat in Made. De werkzaamheden zullen o.a bestaan uit het vervangen van de stamriolering, afkoppelen schoon regenwater, het herinrichten van de openbare ruimte en er wordt samen met de gemeente Drimmelen bekeken wat er met het groen en de bomen gedaan kan worden voor een optimaal straatbeeld.