Houtensepad te Utrecht

Dit bijzondere project is gelegen bij Fort Lunet I welke is gebouwd is tussen 1822 en 1826 als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het is één van de 4 lunetten aan de oostkant van Utrecht.In de jaren 30 zijn de forten deels uitgebreid met kazematten en groepsschuilplaatsen. In Lunet I is na de oorlog een atoomschuilkelder gebouwd. Deze is nu als museum ingericht en soms open voor het publiek.

Met dit project zullen wij ons bezig gaan houden met de houten brug in het Ravelijnpad, deze verkeerd in zeer slechte staat. De houten brug zal worden vervangen met stalen damwanden want: “stalen constructie, minder onderhoud”. Tussen de bestaande damwand en de nieuwe geplaatste damwand zal de ruimte worden opgevuld en een geasfalteerd fietspad worden aangelegd.De werkzaamheden zullen naar verwachting tot begin juli 2019 duren