Aanleg nieuw parkeerterrein en herinrichting Biesboschweg Drimmelen

In Drimmelen hebben we tussen de dorpskern en de Oude Haven een nieuw parkeerterrein aangelegd met 80 pakteervakken. 

Het hemelwater vanaf dit terrein loopt via lijngoten en een door ons hiervoor aangelegd hemelwaterriool naar een vijver in het dorp. 

De verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Biesboschweg hebben we heringericht.