Onderhoud oude haven Drimmelen en Lage zwaluwe

In opdracht van de gemeente Drimmelen hebben we onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de kades in de Oude Haven van Drimmelen en in de binnen- en buitenhaven van Lage Zwaluwe.
Dit project is uitgevoerd in een zogeheten bouwteam overeenkomst. Dit houdt in dat we als aannemer al in de ontwerpfase samenwerken met de opdrachtgever en deskundigen aan het ontwerp en de engineering van het ontwerp, voorafgaand aan de werkelijke bouw. 
In de Oude Haven van Drimmelen hebben we de kades van betonnen damwandplanken vervangen door stalen damwanden.
Dit is een belangrijke eerste stap in het totale herinrichtingsplan van de gemeente voor de omgeving van de Oude Haven.  

      
Oude haven Drimmelen

In de binnenhaven van Lage Zwaluwe zijn zowel langs het voormalige Dega-terrein, als ook aan het Beursplein de kades van stalen damwand vernieuwd. Aan de zijde van WSV De Noorderklip is de oeverbescherming vervangen door een lagere damwand met daarboven talud verharding (de schuine wand). Dit is uitgevoerd in onder meer zetsteen.

    
binnenhaven Lage Zwaluwe

In de buitenhaven van Lage Zwaluwe vernieuwden we langs een deel van de Ameroever de beschoeiing en taludverharding.
En hebben we langs een ander deel het talud ontdaan van overwoekerende begroeiing en hebben we stortsteen aangebracht langs de waterlijn.

Voor de beroepsvaart zijn er twee nieuwe meerpalen aangebracht.


buitenhaven Lage Zwaluwe