Onderhoud oude haven Drimmelen en Lage zwaluwe

Binnenkort starten we met onderhoudswerkzaamheden in de Oude Haven van Drimmelen en in de binnen- en buitenhaven van Lage Zwaluwe welke zal gaan gebeuren in bouwteam overeenkomst. In de Oude Haven van Drimmelen zullen langs de Biesboschweg diverse kades worden hersteld en de bestrating worden vernieuwd. In de binnenhaven van Lage Zwaluwe zullen wij op het voormalige Dega-terrein de kade gaan vernieuwen. De oeverbescherming tussen de kade en de dijk wordt vervangen door nieuwe beschoeiing (bescherming waterkant) en verharding op het talud (de schuine wand). In de buitenhaven van Lage Zwaluwe vernieuwen wij langs de Ameroever de beschoeiing en taludverharding. Voor de beroepsvaart zullen twee nieuwe meerpalen worden aangebracht.