Herinrichten Parkweg Schiedam

In Schiedam hebben we de Parkweg heringericht.

De noordzijde van de Parkweg vormt de toegangsweg naar het Beatrixpark en de daar gevestigde sportverenigingen.
De weg bevat drie viaducten, onder de snelweg, het treinspoor en het metrospoor door. In de oude situatie reed het autoverkeer langs beide zijden van de middenpijlers van de viaducten. In de nieuwe situatie is één zijde voor het autoverkeer en de andere zijde voor fietsers en voetgangers. Het nieuwe fietspad is geasfalteerd en de rijbaan machinaal gestraat met donkergrijze beton straatstenen.

Door de werkzaamheden wisselend steeds aan één zijde van de weg uit te voeren, rijbaan dan wel fietspad/trottoir, is de weg nooit volledig afgesloten geweest voor het verkeer. 

De kale betonnen middenpijlers zijn aangekleed met platen cortenstaal met daaruit uitgesneden een mooi blad motief. Het staal zal de komende tijd verder roesten en zijn kenmerkende roestbruine kleur krijgen. Verlichting achter de platen maakt het plaatje compleet.

Aan beide zijden van de Parkweg zijn in de afgelopen jaren nieuwe woningen gebouwd, zowel laagbouw als hoogbouw. Het laatste appartementencomplex is onlangs opgeleverd. Wij hebben in opdracht van de projectontwikkelaar ook de verhardingen in de gemeenschappelijke tuinen en rondom de gebouwen aangebracht. Door afstemming van de materialen is het een mooi geheel geworden.

Klik op onderstaande foto's voor vergrootte weergave.