Herinrichting Steenbergen

Met een groot aantal bewoners heeft de gemeente Steenbergen een definitief ontwerp gemaakt voor de wijk Steenbergen Zuid. Dankzij de inbreng van de bewoners is het plan naar tevredenheid verder afgemaakt. Op basis hiervan is onder andere gezamenlijk besloten een aantal straten als eenrichtingsverkeerstraat in te richten, en komen er waar mogelijk extra parkeervakken bij. De riolering moet worden vervangen en er komt ook een buis die het regenwater afvoert. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio september 2018 worden gestart. De aanleg van de nieuwe inrichting combineert de gemeente en Gebr. De Leeuw B.V. zoveel mogelijk met het grootschalig onderhoud aan de riolering.