Herinrichting Schoolstraat Prinsenbeek

In Prinsenbeek hebben we in de Schoolstraat en Pastoor Oomenlaan het riool vervangen en de weg opnieuw ingericht.
Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien in het centrum van Prinsenbeek te verminderen, was een grotere capaciteit van het riool nodig. Daarom hebben we beide straten voorzien van een gescheiden rioolstelsel; het hemelwater vanaf de woningen en de straat, apart van het vuilwaterriool. Het rioolgemaal op de kruising Schoolstraat - Harmonielaan is eveneens vervangen. Gelijktijdig met het werk aan het riool is de bovengrondse infrastructuur vervangen. De rijbaan van asfalt heeft plaats gemaakt voor een smallere rijbaan met parkeerstrook in klinkers en er zijn verkeersplateaus aangelegd op diverse kruisingen van de Schoolstraat  met zijstraten. Verder is ook het groen aangepakt door aanplant van o.a. nieuwe bomen in boomvakken waarin de wortels alle ruimte hebben en wordt voorkomen dat ze daarbuiten het straatwerk omhoog drukken.