Herinrichting Schoolstraat Prinsenbeek

Om wateroverlast tijdens hevige regenbuien in het centrum van Prinsenbeek te verminderen, is grotere capaciteit van het riool nodig. Daarom worden de Schoolstraat en Pastoor Oomenlaan voorzien een gescheiden rioolstelsel. Het rioolgemaal op de kruising met de Harmonielaan wordt vervangen. Gelijktijdig met het werk aan het riool wordt de bovengrondse infrastructuur vervangen. De rijbaan in asfalt wordt vervangen door een smallere rijbaan met parkeerstrook in klinkers en er worden verkeersplateaus aangelegd op kruisingen Schoolstraat met Harmonielaan en Kerkewei. Verder wordt ook het groen aangepakt zoals nieuwe bomen en beplanting.