Herinrichting Prinses Beatrixlaan Schiedam

In Schiedam hebben we in een periode van 10 maanden de Prinses Beatrixlaan en directe omgeving heringericht. 

Doel
De Pr. Beatrixlaan is een belangrijke toegangsweg naar het Pr. Beatrixpark en het sport- & wellnesscluster. En de enige ontsluitingsweg voor het autoverkeer van de wijken Tuindorp en Schiedamse Meesters. De gemeente had met de herinrichting diverse doelen, waaronder 'beheer en onderhoud' (kwaliteit wegdek en integrale ophoging), verbeteringen ten aanzien van 'verkeer en verkeersveiligheid', verbeteren van de 'cultuurhistorische beleving' als groen lint en park entree. En verbeteren van groenstructuren en ecologische waarden als "park en boslandschap" met groen, water en recreatie. Kortom een veelzijdig project waar de volgende van onze disciplines in aan bod kwamen: ‘grondwerk’, ‘wegenbouw’, ‘herinrichting en straatwerk’ en een stukje ‘waterbouw’.

Project inhoud
Het project omvatte een aantal fases.
Naast de Prinses Beatrixlaan zelf, zijn ook de Groenoordstraat, de keerlus voor de basisscholen, een deel van de Schiedamseweg en de aansluiting op de grote parkeerplaats bij het Sport- & wellnesscluster integraal zo'n 50 cm opgehoogd en heringericht.

Toepassen EPS
Zoals op de meeste plaatsen in Schiedam en omgeving is ook in de Beatrixlaan de bodem minder draagkrachtig en meer samendrukbaar dan bijvoorbeeld zand- of kleigrond. Dit maakt  dat o.a. wegen relatief snel verzakken met op termijn onder meer een golfbad effect in de rijbaan.  Het aanbrengen van een samenhangende stabiele wegfundering die lichter van gewicht is, is daarbij een oplossing. Dit is sinds enkele decennia gevonden in het toepassen van een laag geëxpandeerd polystyreen hardschuim (eps), in de volksmond wel bekend als tempex of piepschuim.

In de Pr. Beatrixlaan is EPS toegepast onder de rijbaan en het fietspad.
De 50 cm dikke laag eps is aangebracht op een laag Flugsand (een poreus loskorrelig materiaal van vulkanische oorsprong, dat voornamelijk uit vulkanisch glas bestaat) en afgedekt met folie. Hierop komt een laag wegfunderingspuin en daarop het asfalt van het fietspad of het zandbed met betonklinkers voor de rijbaan.

Duiker vervangen
In de Pr. Beatrixlaan is de oude duiker, die het water van beide zijden van de weg onder de rijbaan door met elkaar verbindt, vervangen door een nieuwe hangduiker. Daarbij hangen de elementen tussen  funderingsbalken met betonnen heipalen. 

Vervangen riolering
In de Schiedamseweg hebben we een gedeelte riolering vervangen. 

Herinrichten
Aan de voorzijde van de basisscholen voor speciaal onderwijs Poldervaart en Gelinckschool is de openbare ruimte geheel heringericht. De ruimte is voor de verschillende verkeersstromen zoals voetgangers, fietsers en taxibusjes overzichtelijker en veiliger geworden. Ook de aansluiting van deze keerlus voor de school op de Schiedamseweg en de aansluiting van het fietspad naar Bijdorp en de rijbaan naar het parkeerterrein zijn gereconstrueerd.
Op het parkeerterrein zijn enkele aanpassingen gedaan met onder meer boomvakken. De Pr. Beatrixlaan heeft een vrij liggend asfaltfietspad gekregen en een vrij liggend voetpad aan de andere zijde van de weg dan voorheen.

Verwijderen bruggen en fietspad
In de nieuwe situatie zijn de houten brug over de Poldervaart en het asfaltfietspad er naartoe komen te vervallen en daarom door ons verwijderd. Dit geldt ook voor de houten voetgangersbrug tussen de Molensingel en de tramhalte en het dammetje met duiker in de singel. Op de plek van de verwijderde landhoofden en fietspad is het grondwerk met terpen afgewerkt in de stijl van het "park en boslandschap". 

Bereikbaarheid en contact met omgeving
Onze omgevingsmanager heeft gedurende het project intensief contact gehad met bewoners, de betreffende basisscholen en de bedrijven van het sport- & wellnesscluster en hun leveranciers.
Door slimme fasering, diverse omleidingen, het toepassen van een overslagdepot en snelheid remmende verkeersmaatregelen, wisten we zowel de bereikbaarheid te garanderen, als ook de overlast te beperken.
Een van de maatregelen was het toepassen van een tijdelijke voetgangersbrug.

Er is zelfs een introductiedag geweest voor de basisschoolklassen, waarbij de kinderen de bouwplaats bezochten en uitleg kregen over onze werkzaamheden naast hun school. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen  en waarbij door hen slimme vragen werden gesteld.