Herinrichting Kastelenbuurt Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam is Gebr. de Leeuw in november gestart met het project "Ophoging en Herinrichting Kastelenbuurt" te Schiedam. Het projectgebied moet volledig opgehoogd worden omdat de wijk is gebouwd op zettingsgevoelige ondergrond. Tijdens de ophoging en herinrichting van het project worden ook alle kabels en leidingen vernieuwt. Dit betekent dat er gefaseerd en in overleg met de netwerkbeheerders gewerkt moet worden. De bewoners van de wijk dienen te allen tijde hun voorzieningen te kunnen gebruiken. In het project wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht. De ophoging van het project wordt gerealiseerd middels licht ophoogmateriaal, EPS (piepschuim) blokken. Na de ophoging wordt het gehele project voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen. In de wijk is een fietsroute aanwezig welke wordt voorzien van een asfaltverharding.