Herinrichting Kastelenbuurt Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam hebben we het project "Ophoging en Herinrichting Kastelenbuurt" te Schiedam uitgevoerd in de periode najaar 2016 - januari 2019. Het projectgebied moest volledig worden opgehoogd, omdat de wijk is gebouwd op een zettingsgevoelige ondergrond. De woningen blijven door hun fundering op dezelfde hoogte staan, maar de tuinen en openbare ruimte zakken in de loop der jaren gestaag. Tijdens de ophoging en herinrichting van de wijk werden ook alle kabels en leidingen vernieuwd. Dit betekent dat er gefaseerd en in overleg met de netwerkbeheerders gewerkt moest worden. Waarbij het vanzelfsprekend belangrijk was, dat de bewoners van de wijk gebruik konden blijven maken van hun voorzieningen. In de gehele wijk is een gescheiden rioolstelsel aangebracht. De ophoging van het projectgebied, met gemiddeld zo'n 60 cm, is gerealiseerd middels licht ophoogmateriaal, namelijk EPS (piepschuim) blokken en flugsand. Na de ophoging zijn alle straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen en heeft een groenaannemer de met grond opgehoogde voortuinen van de woningen terug aangeplant en bestraat. De in de wijk aanwezige fietsroute is voorzien van een asfaltverharding.