Herinrichting centrumring te Roosendaal.

In opdracht van de gemeente Roosendaal hebben we de nieuwe centrumring van Roosendaal gerealiseerd. Een herkenbare, compacte en veilige centrumring, bestaande uit grotendeels éénrichtingsverkeer met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. 

De rijbaan van asfalt en het fietspad van klinkers wordt van elkaar gescheiden door een groenstrook. Deze strook, die deels onder het fietspad doorloopt, bestaat ondergronds uit boomvakken met daarin groei verbeterende bomengranulaat met een wortelbeluchtingsstelsel, waardoor de wortels optimaal de ruimte hebben binnen het vak en niet daarbuiten het straatwerk omhoog drukken. 
Op de kruising voor parkeergarage Nieuwe Markt is Streetprint toegepast. Daarbij is er een reliëf in straatklinkermotief in het asfalt aangebracht.   

Met de nieuwe centrumring is de binnenstad van Roosendaal fysiek gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’.

De realisatie van de nieuwe centrumring in de periode 2017 - 2019 is één van de concrete projecten uit het rapport ‘Roosendaal: Gezonde Stad’, dat in 2014 door de gemeenteraad van Roosendaal is vastgesteld.

Klik op onderstaande foto's voor vergrootte weergave.