Fietsstraat Leidseweg Utrecht

De heringerichte Leidseweg is als fietsstraat onderdeel van de hoofdfietsader tussen de Utrechtse binnenstad en het stadsdeel Leidsche Rijn. En vormt een alternatief voor traditionele fietsroutes langs hoofdwegen.
In de fietsstraat is de fietser hoofdgebruiker en is autogebruik toegestaan, maar wordt beperkt door het karakter en inrichting van de straat. Met de toepassing van asfaltfietsstroken en voorrang op kruisend verkeer, wordt het fietscomfort in de Leidseweg sterk verbeterd. 

Naast herinrichting boven de grond, is in de grond het riool gerenoveerd. Dit gebeurde onder meer middels relining. Relinen is het aanbrengen van een polyester binnenbuis tegen de binnenwand van het bestaande riool.