Croeselaan Utrecht

Gebr. de Leeuw is gestart met het project  'Aanleg diepriolering Croeselaan'. Dit project is gelegen in het stationsgebied van Utrecht. Dit gebied is bekent als de overbuurman van het Beatrixtheater en de Jaarbeurs. Het aan te leggen riool wordt aangebracht in een damwandkuip. Deze damwandkuip wordt waterdicht gemaakt middels het toepassen van waterglasinjectie.  Door het gebruik van de waterglasinjectie hoeft er geen bemaling toegepast te worden in de damwandkuip. Twee gedeeltes kunnen niet uitgevoerd worden met een damwandkuip en worden uitgevoerd in een open ontgraving. Omdat de omgeving voornamelijk gefundeerd is op staal wordt er een DSI-retourbemaling toegepast. Op deze wijze wordt de grondwaterstand gecontroleerd op peil gehouden en worden onnodige risico’s van zettingen voorkomen.