Bergbezinkbassins Utrecht

Voor de gemeente Utrecht hebben we in de Wilhelminastraat een groot betonbouw project uitgevoerd. Het werk bestond uit de aanleg van 2 bergbezinkbassins waar diverse specialisaties bij aan te pas kwamen zoals., het trillen en drukken van stalen damwanden, het toepassen van waterglasinjecties en de aanleg van diep gelegen betonbuizen met een diameter van 1500mm.