Bergbezinkbassins Utrecht

In Januari 2012 zijn wij gestart met een groot betonbouw project in Utrecht. Het werk bestaat uit de aanleg van 2 bergbezinkbassins waarbij diverse specialisaties een te pas komen zoals., het trillen en drukken van stalen damwanden, het toepassen van waterglasinjecties en de aanleg van diep gelegen betonbuizen met een diameter van 1500mm. De bergbezinkbassins in de Wilhelminastraat te Utrecht zijn opgeleverd.