Bagger werkzaamheden Jachthaven Terheijden

Water voert zand, plantenresten en zwerfvuil met zich mee. In de loop van de tijd zinkt dit naar de bodem. Zo ontstaat een laag slib: bagger. De bagger zorgt voor ondiepere watergangen. Ook kan bagger een tekort aan zuurstof in het water veroorzaken. Door te baggeren blijven watergangen op diepte. Hierdoor kunnen jachten probleemloos manoeuvreren in de jachthaven. Bovendien zorgt baggeren voor een betere waterkwaliteit. Hierdoor verdwijnen algen en kroos. Dit maakt het water helder en kunnen planten, vissen en overige (water)dieren optimaal leven en zich voortplanten. De verwijderde bagger was verontreinigd en is onder BRL 7000 Protocol 7003 ontgraven en afgevoerd.

Foto: Markpontje Terheijden