Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO

Garantie: Voor ons is het belangrijk dat medewerkers en belanghebbenden een veiligheidsgarantie bezitten voor het werk dat uitgevoerd wordt. Dit kenmerken wij middels; Certificeringen Voor VCA**/ISO9001 verzorgen wij maandelijks verschillende werkplekinspecties. Deze richten zich op het continu controleren en verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en milieuomstandigheden. Via de toolboxmeeting worden resultaten van de inspecties teruggekoppeld naar de werknemers en worden ontwikkelingen in de industrie, nieuwe methodes en materieel besproken.

Materieel: Voor het verbeteren van processen ontwikkelen we onder eigen beheer materieel. Zo zijn er onder andere een grondzuiger, waterwagen en binnendraaiende graafmachines ontwikkeld. Dit materieel zorgt ervoor dat werken efficiënter en veiliger wordt. Ook is dit materieel makkelijker toe te passen binnen stedelijk gebied. 

Duurzaamheid: Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. We willen niet alleen stilstaan bij wat het milieu tegenwoordig overkomt, maar er ook iets aan doen. Dit doen we preventief door nieuwe methodes, materieel en verbouwingen te voorzien van energiezuinige maatregelen, maar ook door te benadrukken wat wij in de infra-industrie hieraan kunnen doen. Voorkomen is beter dan genezen en daar gaan wij dan ook voor.

Methodes: Om duurzaamheid te garanderen bieden wij vele methodes aan die dit ademen. Zo gebruiken wij de buis-in-buis methode en de reline techniek voor het renoveren in plaats van vernieuwen van de riolering. Voor het vervangen van scheepvaartpalen hebben we zelf een renovatieklem ontwikkeld met een bijbehorend werkschip om deze methode toe te passen. Ook tijdens het toepassen van de methodes is het transport met eigen wagenpark, het materieel en materiaal zo duurzaam mogelijk.

Eigen initiatieven

Het Dapper Leeuwke I (2014)
Gebr. de Leeuw & De Leeuw Renovatie hebben een nieuwe duwboot ontwikkeld, ’Het Dapper Leeuwke’ welke buiten zijn dieselmotor ook 4 uur elektrisch kan varen. Door een hydraulisch bedienbare klem aan de voorzijde van de duwboot kan de schipper snel en gemakkelijk diverse hulpvaartuigen wisselen. Het Dapper Leeuwke wordt ingezet op verschillende projecten zodat deze een actieve bijdrage levert aan de CO2-reductie doelstellingen.  

De Waterwagen (2015)
Gebr. de Leeuw & De Leeuw Renovatie hebben zelf een waterwagen ontwikkeld, met een op afstand bestuurbare arm. De bestuurbare arm vermindert het aantal manoeuvreer bewegingen van de wagen. Deze vermindering vertaalt zich in minder CO2-uitstoot. Ook kan de arm water opzuigen en kunnen tegelijkertijd planten en/of bloemen besproeid worden. Er kan van tevoren worden aangegeven hoeveel water de planten of bloemen nodig hebben.

Het Water Leeuwke II (2016)
Het Water Leeuwke II is een zelf voortstuwend ponton die middels elektrische aandrijving en elektrische bedienbare spudpalen zeer flexibel is om mee te kunnen werken. Door de elektrische aandrijving is voor de verplaatsing van het ponton geen duw- of sleepboot nodig. De aandrijving kan geschieden middels een generator of een batterijpakket. Voor het gebruik van de batterij is wel 's nachts walspanning vereist. Doordat het ponton volledig elektrisch bediend kan worden, vertaalt dit zich in minder CO2-uitstoot ten opzichte van een diesel-motorische bediening. 

CO2-reductie
Niveau 5 op de CO2-prestatieladder!!
Gebr. De Leeuw B.V. heeft zich gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, voor ons een prestatie om trots op te zijn. Wij zijn al jarenlang actief om duurzame initiatieven te ontplooien of hierin te participeren. Het bedrijf is dan ook zeer trots op het behalen van het hoogste niveau.     

Ons groene steentje bijdragen
Elke manier van inzet telt. Net zoals bij de VCA**/ISO9001 aanpak gebruiken wij de bronaanpak. Wij staan voor voorkomen in plaats van genezen waar mogelijk. Dit principe willen we ook toepassen voor CO2-reductie. Mogelijkheden worden gecreëerd wanneer nieuw materieel, een nieuwe methode, verbouwingen of veranderingen plaatsvinden. Duurzame mogelijkheden krijgen voorrang.

Samenwerking
Voor het behalen onze eigen duurzame doelstellingen hebben we vele leuke, creatieve ideeën. Mocht u zelf ook een leuk idee hebben, samen willen sparren voor mogelijkheden of zou een eventuele samenwerking u interesseren? Deins dan niet terug om een mail te sturen naar djeny@gebrdeleeuw.nl

Meer informatie en documentatie omtrent de CO2-prestatieladder kunt u vinden op de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen www.skao.nl.

Veerdienst 't Leeuweveerke

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Gebr. de Leeuw? Bel + 31 (0)162 - 42 68 84 of mail ons voor een vrijblijvende afspraak