Grondwerk is al jaren lang een veel uitgevoerde expertise van Gebr. De Leeuw BV.

Grondwerk

Grondwerk is een enorm breed begrip waar Gebr. De Leeuw zich jarenlang op gespecialiseerd heeft en is altijd verbonden met diverse water- en wegwerkzaamheden.

Een voorbeeld hiervan is het graven van retentievijvers. Een retentievijver bergt overtollig water, waardoor overstromingen en wateroverlast kunnen worden voorkomen. Ditzelfde principe gaat op bij het aanleggen van watergangen om het overtollige water af te voeren en bij het aanbrengen van waterbergende funderingen. Dit doen we bij Gebr. de Leeuw door het creëren van holle ruimtes middels grof gesteente of kunststofmateriaal. Ook funderingen van licht materiaal, EPS, puin en vulkaangesteente zijn ons zeer bekend. Dankzij deze funderingen voorkomen we verzakkingen en ontzettingen van de ondergrond, zodat we een stabiele basis van de bovengrondse infra waarborgen.

Verbonden met grondwerk

Naast waterwerkzaamheden, zijn ook wegwerkzaamheden verbonden met grondwerk. Hierbij zijn de aanleg van zandbanen, grondverbeteringen ten behoeve van de wegenbouw en het afgraven van cunetten goede voorbeelden. Een cunet is een uitgegraven gedeelte op een niet draagkrachtige onderlaag. Door het aanbrengen van een zandbaan in die cunet, wordt het mogelijk om een goede fundering voor een toekomstige rijbaan te leggen.

Bij Gebr. De Leeuw werken we niet alleen met 3D gps-systemen, waardoor we snel en efficiënt kunnen werken, maar hebben we ook verdichtingsmeters op al onze machines zodat we een continue controle kunnen uitvoeren op ons aangebrachte grondwerk. Daarnaast zijn we gecertificeerd bodemsaneerder volgens BRL 7000, gebruiken we verwisselbare containers, waardoor nooit 'leeg' wordt gereden, en ontwikkelen we grondzuigtechnieken zodat we schade aan bomen, kabels en leidingen kunnen voorkomen. Het is voor Gebr. de Leeuw belangrijk om werken aan te nemen en maatregelen te bedenken die blijvend de gebruikswaarde van de grond verbeteren en/of vergroten. Cultuurtechnisch grondwerk is dan ook een principe waar we ons altijd actief voor inzetten.